รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

มทร.ธัญบุรี ปรับปรุงหลักสูตรใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมทร.ธัญบุรี ของเราได้เริ่มดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำหุ่นยนต์เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะออกสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งหุ่นยนต์ที่นำมาใช้ประกอบไปด้วย

1.ROBOT FOR ARC WELDING เป็นการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในงานเชื่อมจุด

2.AGV (Automated Guided Vehicle) Robot หรือรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ สำหรับการขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและปลอดภัย

3.DOBOT MAGICIAN เป็นแขนหุ่นยนต์หรือ Robotic Arms ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจ และอยากเรียนรู้การควบคุมแขนหุ่นยนต์

4.METAL LATHE เป็นเครื่องกลึงความเร็วรอบสูง

5.MACHINING CENTER หรือเครื่องกัด ที่มีอุปกรณ์เปลี่ยน Tools แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ครบเครื่องมากกว่าด้วยการสั่งการเพียงครั้งเดียว ลดการทำงานซ้ำซ้อนและแรงงานคน

ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ได้ใช้งบประมาณสำหรับเครื่อง ROBOT FOR ARC WELDING และ AGV Robot จำนวน 9 ล้านบาท

มทร.ธัญบุรี ปรับปรุงหลักสูตรใช้หุ่นยนต์เป็นสื่อการเรียนการสอน

ด้าน ผศ.ประจักษ์ อ่างบุญตา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า การนำ WELDING ROBOT มาช่วยสอนนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการควบคุมหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมการเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมการเชื่อมรวมถึงการป้อนค่าพารามิเตอร์การเชื่อม การทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่เขียน และเชื่อมชิ้นงานจริงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งนักศึกษาที่จบจาก มทร.ธัญบุรี จะต้องเข้าใจการทำงานในเชิงลึกของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย และนอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ในการต่อยอดการเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อขอใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์และการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เมื่อได้ใบรับรองแล้วก็สามารถนำไปใช้ในการสมัครงาน และการปรับขึ้นขั้นเงินเดือนได้อย่างแน่นอน

ขณะที่ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้กล่าวว่า ตั้งเป้าไว้ว่านักศึกษาที่จบจาก มทร.ธัญบุรี จะต้องเข้าใจถึงระบบกลไกของเครื่อง หลักการทำงาน และนักศึกษาควรผลิดหุ่นยนต์ได้เอง พร้อมที่จะเริ่มงานได้ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกอบรมอีก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ southvanislebnb.com

แทงบอล

Releated